Verdt å vite om kostnader ved kunstig befruktning!

Kunstig befruktning er en fellesbetegnelse for behandling av infertilitet. Kunstig inseminasjon omfatter både kunstig inseminasjon og in vitro-befruktning. Du er definert som barnløs, hvis du i mer enn et år uten hell har prøvd å bli gravid. Hva slags kunstig inseminasjon du bør velge avhenger av årsaken til infertilitet.

I Norge foregår årlig ca 11.000 reagensglass-befrugtninger. Det er to forskjellige typer av kunstig inseminasjon gjennom røret, IVF, som står for in vitro-fertilisering og ICSI, som står for intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. I den første type av kunstig inseminasjon tilsettes en større mengde av sæd til et egg. I det annet innføres en enkelt spermier direkte inn i egget.

I Norge er det årlig rundt 10.000 behandlinger med inseminasjon. Hvis du velger kunstig befruktning via inseminasjon, kan du velge mellom homogene sæd, hvor mannens egen sæd benyttes eller donorsæd.

Hvor blir kunstig befruktning utført og hva koster dette?

Kunstig befruktning tilbys på ulike offentlige og private fertilitetsklinikker over hele landet. Offentlige klinikker har skjerpet reglene for hvem de tilbyr kunstig inseminasjon. For eksempel må kvinnen være yngre enn 40 år og må ikke deles med barn. Enten du velger en offentlig eller privat klinikk, kan det være lange ventelister for kunstig inseminasjon. Det kan derfor være en god idé å spørre på ulike klinikker for å sammenligne ventetider.

Hvem velger kunstig inseminasjon?

Kunstig befruktning er brukt for par som i mer enn ett år har prøvd å bli gravide. Årsakene til infertilitet kan reduseres sædkvalitet hos menn eller tubal blokkering i kvinner. Det er en rekke årsaker til infertilitet som du kan lese mer om “infertilitet”. Om årsaken til infertilitet kan registreres eller ikke, løsningen for par til assistert befruktning.

Enker og lesbiske

I Danmark er det også et økende antall single kvinner som velger kunstig inseminasjon. Det er vanligvis velutdannede kvinner som gjør et veldig bevisst valg å være en enslig mor, fordi de har nådd en alder hvor de har gitt opp å finne en mann. En viktig årsak til denne utviklingen er den økonomiske uavhengighet av kvinner. Til slutt velger kunstig befruktning av lesbiske par som ønsker graviditet i stedet for adopsjon. Noen lesbiske par velger å ta svinger til kunstig befruktning, hvis de ønsker flere barn.

Kostnader er mellom 25.000 NOK og 100.000 NOK alt etter som hvor lang tid dette tar. Les mere om ulike lån her!