Før du leier. Hva er et depositum og hvikle rettigheter har du?

Et depositum er en økonomisk sikkerhet hvor leietakeren stiller med dekning av eventuelle skader på boligen, for skyldig husleie, eller andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Dette er en konto hvor ingen av partene kan ta ut penger på egenhånd.

Størrelsen på depositumsbeløpet vil kunne variere, men det finnes regler for hvor stort depositum kan være. Det er utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen. I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie.

Pass på dette når depositum skal tilbakebetales

Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto. Det man bør passe på er derfor at utleier oppretter en konto i leieboers navn hvor depositumet blir plassert. Selv om depositumet står i leieboers navn får man ikke disponere over pengene alene, men man kan ta ut opptjente renter. Det er også utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen! Her er det mange unge som blir lurt.

Det er viktig at depositumsavtalen inngås samtidig med at man inngår selve leiekontrakten. Utleier kan ikke forlange at leietaker betaler inn depositum etter at man har inngått en leieavtale hvor det ikke er krav om depositum. Utleier kan underveis i leieforholdet øke depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien, men dette er regulert av konsumprisindeksen og vil ikke utgjøre store beløp.

Det er du som leietaker som skal ha renteinntektene av depositumet, og man kan når som helst forlange og få utbetalt oppsparte renter. For studentboliger kan det imidlertid avtales at rentene skal tilfalle utleieren, slik for eksempel studentsamskipnadene gjør.

Lurer du på mer når det kommer til god personlig økonomi anbefaler vi at du besøker vårt nyhetsarkiv med mange nyttige artikler som kan hjelpe deg.