Opplev Europa billig med miljøvennlig togferie: Interrail

Billigere flybilletter medførte dalende popularitet for interrail på starten av 90-tallet. Den negative trenden snudde imidlertid i fjor da NSB lanserte et nytt og forenklet reisetilbud.

Det er veldig fleksibelt. Mens du tidligere måtte velge mellom forskjellige reisesoner, kan du nå reise i hele Europa med et 5-dagers flexipass. Nå kan du velge om du vil betale for et begrenset antall reisedager eller ubegrenset antall reisedager innenfor en gitt tidsperiode. Korttidsvarianten på 5 reisedager i løpet av 10 dager, har blitt særlig populær og dekket åpenbart et behov hos målgruppen.

Sosialt, sakte og miljøvennlig og ikke minst billig

Det at man kan slappe av og tenke uten hysteriske ryan-air turer etc er en av grunnene nordmenn har begynt å kjøre tog igjen. Togturen holder et saktere tempo og er dermed en veldig sosial reiseform der man har tid til å snakke med de som til enhver tid deler kupeen. Slik får du også mulighet til å bli kjent med folk fra hele verden. Den sosiale biten har en stor verdi.

De siste årene har man fått flere påskudd for å velge tog som transportmiddel i ferien. ”Slow travel” er allerede et etablert begrep blant ryggsekkturister. Ideen er at man går glipp av detaljene og oppdagelsene som gjør hvert sted unikt, når man haster fra et sted til et annet. Derfor kan tog og båt gi en rikere reiseopplevelse med sterke og minneverdige inntrykk av landskap, folk og kultur. I tillegg kan togets klimavennlighet være et godt nok argument i seg selv for mange.

Studentvennlig

Prisene på interrail favoriserer fremdeles de under 26 år og appeller derfor til et stort antall studenter. Interrail gir en stor fleksibilitet, det er mye rom for improvisasjon og man kan planlegge underveis. Skal man besøke mange steder, får man også mye reise for pengene.