Kan du tåle svingninger i din privatøkonomi?

De to viktigste kjennetegnene ved en sunn økonomi er at den tåler svingninger i inntekter og utgifter, og at forbrukeren har høy bevissthet om den.

For å utdype dette litt

Økonomien din bør tåle både de moderate og mer ekstreme hendelsene som kan inntreffe i livet ditt. Inntekten din vil mest sannsynlig være stabil og langsomt oppadstigende, men den kan også gå moderat eller ekstremt ned.

Et par eksempler er at inntekten din kan bli lavere fordi du velger å jobbe mindre, og i den mer ekstreme graden, at du blir ufrivillig arbeidsledig eller arbeidsufør. På utgiftssiden kan en moderat hendelse være at gjeldsrentene øker, eller en ekstrem hendelse være at du blir skilt eller noen i familien din blir syk.

De fleste av disse svingningene finnes det overlevelsesløsninger. Hvis du bruker det norske offentlige trygdesystemet kombinert med forsikringsselskapenes tilbud, og bevisst bruker sparing i banker eller fond, vil du kunne tåle både de moderate og ekstreme uventede svingningene, både på inntekts- og på utgiftssiden.

Bruker du penger på unødvendigheter?

I forhold til punktet om bevissthet om din egen økonomi: Hvor bevisst du er om valgene du faktisk tar i hverdagen sier nemlig kanskje like mye om hvor robust du er, som valgene du faktisk tar. En person med for eksempel lav gjeldsbyrde og veldig “ufornuftig” forbruk av svindyre duppeditter og cava kan ha en meget robust økonomi, bare vedkommende er klar over at det dyre forbruket kan og må kuttes hvis det kommer dårligere tider. Man kan derfor si at hvis forbrukeren har et høyt bevissthetsnivå om egen økonomi, så er det i seg selv en indikasjon på at vedkommende har en sunn privatøkonomi. For å opprettholde eller etablere en sunn økonomi må man først og fremst skaffe seg oversikt.

Aller først må du skaffe deg oversikt over dine inntekter og utgifter. Her har du mange gode hjelpemidler på nettet, eksempelvis Forbrukerrådets regnskapsbok. Når du har gjort det, kan du gjerne gå igjennom budsjettpostene og gjøre din egen “analyse” av hvor sårbar hver enkelt post er for både sannsynlige og usannsynlige svingninger forårsaket av samfunnet eller din livssituasjon.

Føler du etter gjennomgangen at du er for sårbar, må du iverksette mottiltak.