Norge gir 900 Millioner Kroner til Portugal

Norge og Portugal har inngått en avtale om bruk av 900 millioner norske kroner i EØS-fond i Portugal, har Utenriksdepartementet kunngjort. 62 millioner euro av midlene vil bli brukt til å støtte landbruks-, akademisk og miljømessig samarbeid mellom de to landene, skrev departementet i en pressemelding. Avtalen forventes signert av Portugal på mandag, rapporterer NRK.

– Både Norge og Portugal har virksomheter som er avhengige av havet, en viktig drivkraft for økonomien. Vi har et godt samarbeid i dag, og vi ønsker å styrke dette partnerskapet ytterligere gjennom den nye bilaterale avtalen, sier EUs økonomidirektør Frank Bakke-Jensen.
Statseide utviklingsselskap Innovation Norway vil spille en nøkkelrolle i planleggingen av samarbeid mellom norske og portugisiske partnere, sa departementet.

“Det er ikke bare norske bedrifter og forskningsinstitutter som kan delta i samarbeidsprosjekter. Det er også gode muligheter for kommuner, veldedige organisasjoner og kultursektoren. Alle som ønsker å bidra til å skape et konkurransedyktig og inkluderende Europa, er velkommen til å delta, sier Bakke-Jensen til NRK.

Både norge og Portugal lever av havet

Norges deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeid gir tilgang til det europeiske fellemarkedet. Ikke-EU-land innen EØS gir midler til 15 andre medlemsland som en del av vilkårene for medlemskapet.

Fond på 2,8 milliarder euro vil bli betalt av EØS-medlemmer for perioden 2014-2021, rapporterer NRK, med Norge som dekker 98 prosent av denne summen, og Island og Liechtenstein er ansvarlig for resten.