Norges kollektivtrafikk på bunnen i Europa

Nordmenn portugisere har lavest bruk av offentlig transport i Europa, ifølge en rapport fra SSB utgitt på tirsdag. Blant de 20 europeiske landene som inngår i statistikken har Ungarn skåret høyest når det gjelder bruk av offentlig transport. Ungarernes bruk av kollektivtransport står for 35 prosent av alle personlige reiser. I Norge utgjør bruk av offentlig transport bare 11 prosent av alle personlige reiser.

Med Norge på bunnen av lista sammen med Portugal når det gjelder offentlig transportbruk, bør det ikke komme som en overraskelse at nordmenn er nær toppen når det gjelder bruk av privatbiler.

Den gjennomsnittlige norske fører kjører 33 kilometer i bilen sin hver eneste dag. Det er rett bak bare franskmenn, som sitter bak rattet i gjennomsnittet 34 kilometer daglig. Som en sammenlikning tilbringer den gjennomsnittlige rumener bare 12 kilometer per dag i sine private biler.

Statistisk sentralbyrås sammenligning viser at bruken av kollektivtransport har gått kraftig ned i flere land siden 2000.

Vi tar fly eller bil helst

Bruken av personbiler har derimot økt dramatisk. I Norge har de siste 50 årene hatt en seks ganger økning i privat kjøretøystrafikk. I 1965 var personbilstrafikken i Norge 10 milliarder kilometer. Et halvt århundre senere, den totale årlige reiselengden av personbil eksplodert til 62 milliarder passasjer kilometer. Rapporten sier ingenting om hvorfor. I løpet av samme periode fra 1965 til 2015 har flyselskapet i Norge også økt 15 ganger.